Historia

Sivans – från lokal pub till danshak

Av Anders Samuelsson

Dagens stora Diskotek Sivans startade några år in på 1980-talet som en enkel studentpub på Stallvägen 11, och det är inte mycket av dagens Sivans som är sig likt från tiden då det begav sig…

Vid det tidiga 1980-talet började studentlivet i Växjö sakta återhämta sig efter 1970-talets långa nedgångsperiod för denna typ av aktiviteter. Ett led i detta var när ”Sivs Cafe´” i februari för första gången slog upp portarna. Sivans låg då på bottenvåningen i bostadshuset på Stallvägen 11. En av de mest drivande initiativtagarna var Tomas Carlsson som var aktiv bl a i kåren och som även var ordförande för studentdiscot Mjödner (nuvarande Stallarna) som låg inne i stadens centrum.

Jag satt som PU-ordförande (kårens sexmästeri, min anm.) och märkte att kåren betalade 1 – 3 % på hyran till Hyresgästföreningen ”för trivselfrämjande åtgärder”. Detta var ju ett stort svart hål eftersom denna förening inte gjorde något för studenterna som inte heller brydde sig om detta eftersom de bara stannade en kortare tid på studentområdet. Jag drog igång ett gäng och bildade en kontaktkommitte. Mats Berglund, Ann Björkman och Fredrik Åkerlund var med ifrån starten i denna. Det var lite trixande med det hela och vi fick i stort sett pressa Hyresgästföreningen och ägaren Stiftelsen Växjöbostäder för att få igång Sivans. När projektet väl var i hamn så drog vi i Kommite´n lott om vem som skulle tvingas vara kontaktman och gå på Hyresgästföreningens möten.

Överhuvudtaget var det ett litet gäng bland studenterna som höll i och var aktiva i det mesta som skedde av studentaktiviteter vid denna tiden. Med i detta företagsamma gäng vid det tidiga 80-talet var f ö nuvarande Comviqs frontfigur Lars-Johan Jarnheimer. Lokalen var från början bara en tom källarlokal som fungerade lite som förråd för bostadsbolaget. I huset på Stallv. 11 fanns det inte heller några studenter utan det fungerade som en typ av ålderdomshem! Sivanskommitte´n satte nu igång med att rent ideellt göra om lokalen till pubverksamhet. Tomas Carlsson som idag driver företaget ”Vattenssängsspecialisten” och redan på den tiden hade startat detta företag, skänkte en del material dit. Man byggde också själva en mindre bardisk. Vem som kom på namnet är oklart men man tog namnet efter Studentkåren I Växjö (SIV) eftersom det gav lite större tyngd i projektet.

Vi körde Cafe´ och man kunde boka lokalen för privata fester. Det fanns inget stadigt alkoholtillstånd utan fick söka inför varje tillställning. Men vi fick ändå smyga lite gentemot Hyresgästföreningen med att det så ofta förekom alkohol i lokalen – det var i princip öl där varje vecka och vi hade rejäla fester till långt in på nattten, det var en perfekt efterfestlokal! berättar en entusiastisk Tomas.

I SistaBrefvet (SB) nr 2 1983 kan man läsa att ”ett glatt gäng från kåren jobbat natt och dag under flera veckor för att iordningställa en trivsam samlingslokal för studenterna” . Vidare kan man läsa att studenterna där kunde koppla av med en kopp kaffe, se på TV, spela spel, kasta pil, eller bara snacka. Vidare planerade man tipsextrasittningar, dartkvällar mm. Man kunde även låna lokalen för privata fester de dagar inte Sivans har öppet, och man vill inte heller konkurrera med Mjödner och håller därför stängt på tisdagar. Från starten i februari 1983 körde man Cafe mellan kl. 18 – 22 mån- ons- och lördagar. På lördagar var det även Tipsextra öppet mellan kl. 15 –18.00.

”Riktiga” Pub-Sivans öppnar

Efter den entusiastiska starten svalnade emellertid så småningom engagemanget och inför hösten 1985 kan man i SB läsa att det inte förekommer någon kontinuerlig pub- eller Cafe´verksamhet på Sivans, och att lokalen endast användes till diverse festverksamhet. I februari 1986 stängdes lokalen för att renoveras och den 2 april 1986 öppnade det nya fräschare Sivans, och det var åtskilligt påkostat med en större bardisk och allmänt uppfräschat. Renoveringen var sponsrad främst av Hyresgästföreningen men också av en del företag. Innan renoveringen var lokalen grådaskig och nedsutten, och i SB från tiden kan man läsa att “Siv hade rykte av dålig flicka vilken man behandlade hur som helst. Hemma hos Siv var det röjarskivornas mecka”. Från och med hösten 1986 har det sedan förekommit reguljär pubverksamhet på Sivans – och det är onsdagarna som varit med hela tiden! I kårens extra informationsblad ”Lilla Brefvet” nr 1 1987 kan man läsa att Sivs Cafe var en formidabel succe´ som var flitigt besökt..

Under våren 1987 bildades ”Föreningen Sivs Cafe” formellt, och medlemsföreningarna blev Skånes- Västkustens- Smålands- och Norrlands Nationer samt Växekon. Att Växekon kom med berodde mycket på att ekonomerna vid denna tid var mer dominerande på skolan och man ville gärna se sig som en typ av Nation för ekonomer. Fr o m 9 mars 1987 vankades det varje måndag hädanefter måndagsfika mellan kl. 19 – 23.00, samt på onsdagar servering av öl, mackor och annat tilltugg. Dessutom drev nationerna våren -88 mellan kl. 18 – 22 på torsdagar Sivans med Cafe´ o videofilmsvisning, och västkustens hade tidvis pub där på fredagar. Från och med januari 1988 så utökades Sivans med lokalen mittemot, som var en ”vanlig tvåa” på stallvägen. Måndagar blev det nationskvällar med “underhållning” fika och expeditionsservice. Strax efteråt stämde en av grannarna som bodde snett mitt emot Sivans bostadsbolaget p g a oväsendet från puben. Hyresgästen flyttade emellertid efter medling, och i dennes tidigare lägenhet flyttade ekonomernas ”Växekon” in. I SB klagar Sivansföreträdare redan våren –88 på att det är “ett nästan otroligt svinn på ölglas” och att man gärna ser att folk återbördar olovandes tagna ölsejdlar.

1990-talet…

Någon gång under slutet av 80-talet fick så Sivans stadigt starkölstillstånd och tiden kring 1990 var Sivans onsdagar så populära att det alltid var lång kö och man kom oftast inte in (Sivans fick bara ta emot 70 personer för brandmyndigheterna) om man inte var där vid 20-tiden.

Visst arrangerades det enstaka diskotekskvällar på Sivans vid denna tid men det blev nästan aldrig någon succe´. Sivans hade sin stampublik av i huvudsak lokalt boende pub-förespråkare.

Östgöta Nation som bildades 1991 blev fr o m 1992 provmedlemmar i Sivans vilket innebar att man stod under uppsikt för att bevisa att man kunde ta ansvar och bedriva seriös verksamhet. Ett led i detta var ÖG:s söndagsmiddagar, där Sivans gjordes om till restaurang med vita långbord och tända ljus med ljuv musik i bakgrunden. ÖG lyckades dock ”glömma bort” någon enstaka middag och det tog därför omkring 3 år för ÖG att bli fullvärdiga medlemmar i Sivans. Även Globala Nationen och hade problem och blev aldrig fullvärdig medlem. Däremot blev Stockholms Nation lätt medlem i Sivans, eftersom reglerna hade blivit mer liberala vid Stockholms bildande.

Fr o m år 1992 började man även köra sommarpubar på onsdagarna och hösten 1993 började Sivans ha pub även på lördagskvällar (man hade en tid innan också haft ”tipsextrapub”). Någon gång kring 93-94 gjordes en ganska omfattande renovering där den mindre delen av puben –”lägenhetstvåan” – gjordes om till riktig pub, man slog ut en vägg och gjorde bardisk. Dessutom tapetserade man väggarna med gamla dagstidningar där intressanta händelser såsom ”murens fall” och Irakkriget basunerades ut. En inhägnad uteplats kom även till stånd. Sista tiden var även gamla huvudlokalen omgjord till ”en blå bilverkstad” med bilnavkapslar på väggarna osv.

Pubvågen som hade dragit fram de första åren på 90-talet mattades av framemot mitten av årtiondet och istället kom discovågen. Sivans fick nu problem med att det kom allt mindre folk till pubkvällarna, och på vintern/våren 1995/96 var stället ibland nästan helt tomt, och hade man inte bytt lokal till dagens så hade kanske Sivans gått i graven redan samma vår. Onsdagen den 24 april hölls den sista gamla Pubsivans på Stallvägen, och det var massor med folk som ville vara där en sista gång. Vid 05.00 på morgonen slängdes de sista tappra ut och gamla Sivans var en saga all.

I skrivande stund används Sivans gamla lokal endast till förråd för Hyresbostäder, trots att flera intressenter velat hyra den!

”Disco-Sivans” öppnar

Den 11 maj 1996 öppnade så det nya ”discofierade” Sivans på Georg Luckligs väg 12. Till en början fortsatte man med gamla pubonsdagarna men allteftersom blev det allt oftare disco även denna dag, och idag är det discoteksverksamhet onsdagar och lördagar med inträde 20 kr samt måndagsmiddag och fika (på gamla Sivans hade man middagen på onsdagen).

Även nya Sivans hade en del inkörningsproblem, mycket beroende på att lokalen var byggd så att även högskolan skulle kunna ha lektioner där och man därför inte fick omändra den med några väggar e d. Många tyckte att lokalen påminde om när man gick på ”högstadiedisco”. Efter en tids vikande kundunderlag och därmed en del ekonomiska problem fick man till slut – invigdes 15 december 1999 – lov att omändra den och utöka med en bar på bottenvåningen, ett inhägnat dansgolv, en balkong och en ny uteplats. Man gav också plats till ”Black-Jack-spel”. Man kan säga att stället kommersialiserades, och hädanefter spelade t ex bara inhyrda ”proffsdisc-jockeys”. Den 15 december 1999 hade det renoverade Sivans nypremiär och 325 marschaller lyste välkomnande upp vägen i alla riktningar som en hjälp för studenterna att hitta dit.

I och med bytet av lokal och framförallt efter senaste renoveringen upphörde slutligen Sivans vara ”stället för den lokala publiken”, och idag kommer studenterna ”ända ifrån stan” i stora skaror för att roa sig.

Anders Samuelsson, okt 2000